Dla dzieci od 6 miesiąca do 3 lat!

Zasady rekrutacji

Zapisy dzieci do Żłobka trwają przez cały rok.

Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

  • wizyta rodzica/opiekuna w Żłobku i odbycie rozmowy z wychowawcą,
  • wypełnienie i złożenie Karty zgłoszeniowej i Karty informacyjnej o dziecku oraz podpisanie umowy dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych (wzory dokumentów dostępne są w siedzibie placówki oraz do pobrania w zakładce „Do pobrania”);
  • uiszczenie opłaty wpisowej

O przyjęciu dziecka do Klubu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc, rodzice zainteresowani opieką nad dzieckiem w późniejszym terminie mogą zostać wpisani na listę rezerwową.

Do pobrania
  1. Karta zgłoszenia dziecka do żłobka
  2. Karta informacyjna dziecka
  3. Umowa świadczenie usług żłobka
  4. Klauzula informacyjna RODO
Plan dnia

6:30 -8:30 – Powitanie

schodzenie się dzieci, zajęcia wspomagające prowadzone przez opiekuna

 swobodne zabawy integracyjne w małych i większych grupach( gimnastyka, zabawy taneczne, zabawy ruchowe)

8:30 – 9:00 – Śniadanie

mycie rączek, przygotowanie do śniadania, wspólne śniadanie

9:00 – 10:15 – Zajęcia dydaktyczno-rozwojowe

zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe prowadzone przez opiekuna

pobyt w ogrodzie żłobkowym, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe

swobodne zabawy

10:15 – 10:45 – Drugie śniadanie

przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne

wspólne śniadanie

10:45 – 12:30 – Odpoczynek

leżakowanie/drzemka

zajęcia relaksacyjne (muzyka i bajki relaksacyjne, wierszyki-masażyki)

12:30 – 13:30 – Obiad

przygotowanie i wspólny obiad ( mycie rączek, nauka posługiwania się sztućcami, nauka kulturalnego spożywania posiłków, sprzątanie po obiedzie)

13:30 – 14:30 Zajęcia i zabawy ogólnorozwojowe

zajęcia plastyczne/muzyczne/konstrukcyjne prowadzone przez opiekuna

ćwiczenia indywidualne z dziećmi potrzebującymi wsparcia

zajęcia na świeżym powietrzu

gry i zabawy ruchowe w ogrodzie żłobkowym, prace i zajęcia sezonowe

14:30 – 15:00 – Podwieczorek

przygotowanie i wspólny podwieczorek (zabiegi higieniczne)

15.00 – 16:30 – Zabawy

swobodna zabawa według zainteresowań i potrzeb dzieci

zabawy integracyjne w małych i większych grupach

16:30 – Pożegnanie

rozchodzenie się dzieci do domów