Opłata wpisowa

200/PLN jednorazowo
  •  
  • zagwarantowanie dziecku miejsca w Żłobku,
  • wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne
  • warunkiem zwolnienia z w/w opłaty przy podpisywaniu umowy na kolejny rok kalendarzowy jest zachowanie ciągłości umowy
  • Opłatę wpisową należy uiścić w dniu podpisania umowy.

Opłata dodatkowa

35/PLN/godzina
  •  
  • opłata za pobyt dziecka po godzinie 16:30